Sprog og sprogbrug – hvad vil det sige?

Du har ca. 30 min. til at besvare 3 mindre opgaver i sprog og sprogbrug. At blive prøvet i sprog og sprogbrug betyder, at lærer og censor vil se, at du har styr på, hvordan det tyske sprog er bygget op og ser ud.

Det lyder måske skræmmende, men bare rolig. Kravene er ikke så store. Du kan fx blive bedt om at skrive manglende ord i en tekst (hultekst). Eller måske skal du vælge den rigtige mulighed ud af flere (multiple choice). Du kan også blive testet i, om du kan finde ud af at bruge din ordbog til at rette stavefejl, finde frem til flertalsformen af et navneord eller bøje et udsagnsord.

Eksempel på opgave i sprog og sprogbrug:

Benutze dein Wörterbuch und schreibe die richtigen deutschen Wörter in die Lücken (Brug din ordbog, og skriv de rigtige tyske ord på de tomme pladser).

Dieses Jahr sind  _____________  fantastisch.
                                       (æblerne)

Her skal du vise, at du kan bruge din ordbog fornuftigt.  Når du, som i eksemplet her, bliver bedt om at finde frem til den tyske oversættelse af ”æblerne”, slår du entalsformen ”æble” op og ser så, at det i flertal hedder Äpfel. Da du skal bruge den bestemte form (”æblerne”), sætter du den bestemte artikel ”die” foran- altså ”die Äpfel”.

Se mere under afsnittet Hjælpemidler.

Forbered dig til prøven i sprog og sprogbrug

Inden prøven er det en god ide, at du læser nogle tyske tekster. Det kan sagtens være de samme, som i allerede én gang har læst på klassen.

Prøv så at slå nogle ord fra teksten op i din ordbog, og læg mærke til, hvilke informationer ordbogen giver dig. Du kan fx:

  • Slå tre forskellige navneord op. Skriv deres entalsform og flertalsform ned.
  • Slå tre udsagnsord op. Øv dig i at bøje dem i alle personer og tider.

Det behøver ikke tage lang tid at blive fortrolig med din ordbog, og det gør det meget nemmere for dig at løse opgaverne i sprog og sprogbrug.