Matematik afgangseksamen

Vi hjælper dig igang forberedelserne, så du kan gå fra eksamen med et godt slutresultat. I matematik faget skal du op i en skriftlig afgangsprøve og en mundtlig afgangsprøve.

9. klasse skriftlig matematik eksamen

Til den skriftlige afgangsprøve i matematik, får du udleveret et opgavesæt, som består af to dele: 

  • Opgavesæt med færdighedsregning (1 time)

  • Opgavesæt med problemregning (3 timer) 

Forskellen på disse er, at du ikke må anvende elektroniske hjælpemidler i delen med færdighedsregning, men du må derimod gerne til problemregning. 

Den bedste måde at forberede sig på, er at løse nogle opgaver, som ligner dem, du kan møde til afgangsprøven i matematik FSA. 

Hvad må jeg medbringe? 

Til færdighedsregning i matematik afgangsprøven må du medbringe passer, lineal, tegnetrekant, vinkelmåler, blyant, viskelæder og hvad du ellers måtte få brug for. Du må dog ikke medbringe en lommeregner til denne del af prøven. 

I delen med problemregning må du medbringe alle skriveredskaber og tilbehør, formelsamling, egne matematik noter, bøger brugt i undervisningen og tidligere opgaver. Hvis andet må medbringes, vil den enkelte skole informere eleverne herom.