Tysk afgangseksamen

Få den mest optimale forberedelse til afgangsprøven i tysk med hjælp fra Skolehjælpen. Vi hjælper dig med forberedelsen til afgangsprøven på en enkel måde. 

Hvis dig og din klasse bliver udtrukket til at skulle op i afgangseksamen i tysk, er det vigtigt, at du er forberedt på, hvad du kan forvente til prøverne. Det behøver slet ikke at være så svært, som mange gør det til, og vi vil gerne hjælep dig med forberedelsen til denne eksamen.

9. klasse skriftlig tysk eksamen

Til den skriftlige prøve i tysk i 9. klasse, skal du op i en prøve, som består af 4 mindre dele. Du får udleveret to hæfter: 

Hæfte 1 - lytning og læsning

Hæfte 2 - sprog, sprogbrug og skriftlig fremstilling

Den skriftlige prøve varer 3 timer. 

9. klasse mundtlig tysk eksamen

Til den afsluttende afgangsprøve i mundtlig tysk, skal du holde et oplæg på ca. 5 minutter. Til dette oplæg, skal du udarbejde en disposition, som du kan støtte dig op af, og forme dit oplæg ud fra. Jo bedre en disposition, du laver, jo lettere har du ved at lave et tilfredsstillende oplæg. 

Med vores vejledning får du hjælp til at lave en god dispisition og gode råd til den mundtlige eksamen i tysk. 

Du kan læse vores vejledning her

10. klasse skriftlig tysk eksamen

Den skriftlige eksamen i tysk i 10. klasse består af to dele og varer 3 timer. Du får - ligesom i 9. klasse - udleveret to hæfter: 

Hæfte 1 - Opgaver i tysk sprog og sprogbrug (Anbefalet at bruge ca. 30 minutter) 

Hæfte 2 - Skriftlig fremstilling/tysk stil (Anbefalet at bruge ca. 2½ timer) 

Du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruge på at besvare hvert hæfte. 

10. klasse mundtlig tysk eksamen

Ligesom i 9. klasse, skal du afholde et oplæg på ca. 5 minutter. Til dette oplæg skal du udarbejde en disposition, og nøglen til en god mundtlig eksamen, er en god disposition. Ved at have en god disposition, sikrer du dig, at du trinvist går igennem dit oplæg, samtidig med at du holder en rød tråd, uden at gentage dig selv. Din disposition til eksamen skal være på tysk, og den må maks fylde 1 A4-side. 

I vores vejledning kan du få en dybdegående hjælp til at udarbejde en rigtig god disposition. 

Læs vejledningen til tysk disposition i 10. klasse her

Hvad må jeg medbringe? 

Til delen med lytning og læsning må du ikke anvende hjælpemidler - derfor er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt op til den skriftlige afgangseksamen i tysk. 

Til delen med sprog, sprogbrug og skriftlig fremstilling må du medbringe ordbøger og oversigter over grammatikregler. Hvis du beslutter dig for at lave skriftlig fremstilling på en medbragt computer, må du anvende et tekstbehandlingsprogram med tysk stave- og grammatikkontrol. Vi anbefaler altid at anvende Microsoft Word.