Trin for trin

På de næste sider viser vi dig, hvordan du kan skrive et godt blogindlæg. Det er en genre, som du kan møde ved afgangsprøven i skriftlig dansk. 

Vejledningen er opbygget trinvis, så du kan få hjælp til hele skriveprocessen. Du kan dog også udvælge et eller flere trin, som du har behov for hjælp til.