Er det gratis at anvende Skolehjælpen.dk?

Det koster et beløb at anvende Skolehjælpen.dk. Rent praktisk foregår det ved, at man køber et medlemskab. Du kan købe medlemskab via denne side.