Er det gratis at anvende Skolehjælpen.dk?

Det koster et lille beløb at anvende Skolehjælpen.dk. Rent praktisk foregår det ved, at man køber eller optjener Skolehjælpen.dk medlemskab, som man kan købe opgaver og vejledninger for. Du kan købe medlemskab via denne side.