Er det gratis at anvende Skolehjælpen.dk?

Det koster et beløb at anvende Skolehjælpen.dk. Rent praktisk foregår det ved, at man køber et medlemskab. Du kan købe medlemskab via denne side.

Medlemskabet stopper automatisk, når de 30 dage er gået.