[1]

Til forældre: Hvad er Skolehjælpen?

Skolehjælpen.dk henvender sig til elever i folkeskolen. Formålet med Skolehjælpen er at bidrage til de kundskaber og færdigheder, som eleverne opbygger i skolen, så eleverne bliver så godt forberedt på at uddanne sig videre som muligt.

Vi tilbyder faglig hjælp til løsning af skriftlige opgaver, større projekter samt forberedende øvelser og vejledninger til prøver.

Eleven kan på egen hånd gøre brug af vores faglige hjælp, men vores materialer kan med fordel også bruges af forældre og bedsteforældre, som vil hjælpe eleven med lektierne.

Til forældre: Hvad er Skolehjælpen?

[1]
Bedømmelser
  • 25-02-2014
    Bedømt af Forælder Til elev i 9. klasse