Problemregning

Problemregning (med hjælpemidler) er en af de to opgavetyper, som du skal lave til den skriftlige afgangsprøve i matematik i 9. og 10. klasse. Den anden opgavetype er færdighedsregning (uden hjælpemidler). Afgangsprøven i matematik består af 1 times prøve uden hjælpemidler, hvor hjælpemidler ikke er tilladt, efterfulgt af 3 timers problemregning (med hjælpemidler), hvor elektroniske hjælpemidler er tilladt.