Projekt­opgaven i 9. klasse

Her kan du få hjælp til din projektopgave i 9. klasse. Vi ser på hele projektforløbet, så du kan få hjælp med emnevalg, planlægning, logbog, problemformulering, vidensindsamling, produkt, synopsis og din fremlæggelse

Det kan virke som en stor ting, at skulle i gang med projektopgaven. Derfor har vi taget udgangspunkt i de udfordringer, som du møder i projektperioden.

På de fleste skoler skal projektopgaven i dag laves som en synopsis, men der findes fortsat skoler, hvor du skal lave en skriftlig opgave. Der er ikke så stor forskel, og vi giver dig hjælp til begge dele.

Vejledningen her er direkte målrettet kravene til projektopgaven i 9. klasse. Ved at følge bogen får du mulighed for at sikre, at din projektopgave lever op til alle krav. Du kan også bruge bogen til at slå op i, hvis der er dele af projektet, du har behov for hjælp til. I alle afsnit får du en grundig vejledning sammen med helt konkrete eksempler. 

Er du klar? Så lad os komme i gang med din projektopgave!

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af bogen.

Konklusion og perspektivering

Når du har besvaret alle spørgsmålene, skal du besvare den overordnede problemstilling fra problemformuleringen. Det gør du i konklusionen. Her skal du først forklare, hvad du har fundet ud af. Det gør du ved at samle kort op på dine svar (delkonklusioner). Derefter skal du besvare din problemstilling. Til sidst kan du komme med en kort perspektivering

Vi er i arbejdet med vores projekt nået frem til, at man kan udnytte den vedvarende energi, langt bedre, end man gør i dag. Meget mere end vi troede, inden vi startede på dette projekt. Vi har fået et langt større indblik i teknologien bag de forskellige vedvarende energikilder og deres potentiale. Det har også givet os en bedre forståelse for, hvor og hvordan de kan bruges. 

Vi tror, det kunne lade sig gøre at dække op mod 50 % af Danmarks energiforbrug med vindenergi i 2025, hvis regeringen følger anbefalingerne fra Ingeniørforeningen og bevilger langt flere penge til forskning og flere vindmøller.

Der er mange muligheder for globale løsninger med hensyn til bedre udnyttelse af vedvarende energi.  Der skal tages initiativ og skydes nogle penge i det. Derudover kan det forene verdensdele på tværs af religioner og kulturer. Alt i alt ville det medføre et fælles mål om en renere Jord for os i dag og for vores efterkommere 

Eksemplet slutter med en perspektivering. Selve projektet handler om energi i Danmark. Perspektiveringen skaber et bredere syn, som inddrager både de globale muligheder og fremtidens håb. 

Perspektiveringer behøver dog ikke altid handle om hele verden og menneskehedens fremtid. Måske er det mere relevant for dit projekt at perspektivere til samfundet eller til det overordnede emne for projektet.

Teksten herover er kun et uddrag. Den fulde tekst er kun for medlemmer.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Skolehjælpen.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Projektopgaven i 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.