Trin for trin

Her har du en vejledning, som trin for trin hjælper dig gennem forløbet med projektopgaven i 9. klasse. Du kan bruge den fra start til slut eller gå ind på de trin, hvor du har særligt brug for hjælp.

Først trin handler om at planlægge dit projekt. Her får du hjælp til at lave tidsplan og gruppekontrakter. To vigtige værktøjer til at planlægge et godt projektarbejde.

På andet trin forklarer vi, hvordan du kan lave en logbog. Du får også et eksempel på, hvordan den kan se ud. 

Det tredje trin handler om problemformuleringen. Her får du hjælp til at afgrænse dit emne og udvælge en god problemstilling. Vi ser også på, hvordan du skal skrive selve problemformuleringen. 

Fjerde trin giver dig hjælp til at samle viden. Vi ser på traditionelle kilder som biblioteket og internettet, men giver dig også hjælp til at lave undersøgelser, interviews eller forsøg.  

Femte trin giver dig hjælp og inspiration til at skabe et produkt, som kan give værdi for andre mennesker. 

På sjette trin giver dig hjælp til at skrive din synopsis. Her får du også konkrete eksempler på synopsis. På nogle skoler skal du ikke skrive synopsis, men i stedet lave en skriftlig opgave.